Newsletter subscribe

Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#3 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control)

Posted: 18/03/2021 at 12:19   /   by   /   comments (0)

การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control)

การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลหมายถึงเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ในฟาร์มเพื่อควบคุมวัชพืช เกษตรกรใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมวัชพืชมานานหลายศตวรรษ เครื่องมือกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลมีตั้งแต่เครื่องมือช่างขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์เช่น จอบ คราด เครื่องตัดหญ้า รถไถ

การเลือกวิธีการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริง เช่น การปลูกพืช ชนิดของดิน ต้นทุน การดำเนินงาน และความต้องการแรงงาน ในฟาร์มขนาดเล็กหรือมีกำลังงานเพียงพอ การกำจัดวัชพืชด้วยมือยังคงมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชปลูกที่มีมูลค่าสูง แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่ที่แรงงานมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด ต้องมีการนำเครื่องจักรมาใช้

การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลเหมาะสำหรับการกำจัดวัชพืชระหว่างแถว สามารถใช้เครื่องจักรเพื่อฆ่าวัชพืชได้โดยการฝัง ตัด หรือถอนราก และจำเป็นต้องมีการดำเนินการซ้ำๆ เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดึงด้วยมือ (Hand Pulling)

angelusnews.com

เครื่องมือกำจัดวัชพืชที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือมือของคุณ การกำจัดวัชพืชด้วยมือถือเป็นรูปแบบการจัดการวัชพืชทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อดีบางประการของการดึง ได้แก่ เทคนิคนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อพืชที่อยู่โดยรอบ ผลกระทบต่อระบบนิเวศมีเพียงเล็กน้อย และต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ใช้แรงงานมาก และใช้เวลานาน ทำให้เป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเท่านั้น

การดึงด้วยมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดวัชพืชทั้งหมดรวมทั้งรากออกจากดิน สามารถใช้เพื่อควบคุมต้นกล้า พุ่มไม้ และไม้ล้มลุกบางชนิด วัชพืชหลายชนิดสามารถแตกหน่อใหม่ได้จากส่วนของรากที่เหลืออยู่ในดิน ดังนั้นประสิทธิภาพของวิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับการกำจัดระบบรากให้ได้มากที่สุด วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้กับวัชพืชยืนต้นเนื่องจากความยากลำบากในการกำจัดระบบรากและชิ้นส่วนพืชยืนต้นทั้งหมด ควรดึงวัชพืชด้วยมือหลังฝนตกเมื่อดินชื้น ควรสวมถุงมือที่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการทิ่มแทงแผลพุพองหรือแผลไหม้ที่ผิวหนัง

 

การตัดหญ้า (Mowing)

by.all.biz

การตัดหญ้าคือการตัดส่วนของวัชพืชที่อยู่เหนือพื้นดิน เครื่องมือตัดหญ้าที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ เคียวและเครื่องตัดหญ้า การตัดหญ้าสามารถใช้ได้ผลดีกับการจัดการพืชคลุมดินและวัชพืชบางชนิด

การตัดหญ้าและการตัดแต่งสามารถชะลอการผลิตเมล็ดพันธุ์และสามารถจำกัดการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่วัชพืชจะออกดอกและเมล็ดพันธุ์ การตัดหญ้าอาจเป็นวิธีการควบคุมวัชพืชประจำปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก การตัดหญ้าจะได้ผลดีที่สุดเมื่อดำเนินการก่อนที่วัชพืชจะตั้งตัวได้ เนื่องจากสามารถลดจำนวนก้าน ดอก และป้องกันการแพร่กระจายของเมล็ดพันธุ์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาชีววิทยาของวัชพืชก่อนการตัดหญ้า วัชพืชบางชนิดอาจแตกหน่อพร้อมกับความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นหลังจากถูกตัด นอกจากนี้บางชนิดยังสามารถแตกหน่อใหม่ได้จากส่วนของลำต้นหรือส่วนรากที่ทิ้งไว้หลังจากการตัด 

การตัดหญ้าบ่อยๆ สามารถลดการแข่งขันของวัชพืชยืนต้น รวมทั้งป้องกันการผลิตเมล็ดพันธุ์ของวัชพืชหลายประเภท นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการแพร่กระจายของวัชพืชที่เป็นปัญหาไปสู่พื้นที่เพาะปลูก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรวบรวมและเก็บส่วนที่ตัดของวัชพืชที่สามารถงอกใหม่จากส่วนของลำต้นหรือส่วนรากออกหมดจากพื้นที่

 

การใช้จอบ (Hoeing)

farmersguide.co.uk

จอบเป็นเครื่องมือเกษตรกรรมพื้นฐานที่ใช้กันมาช้านาน ใช้กําจัดวัชพืชได้ทั้งลักษณะถาก ขุด และพรวน มีหลายครั้งที่การกำจัดวัชพืชด้วยมือไม่สามารถทำได้ การดึงวัชพืชขนาดเล็ก กอใหญ่ หรือวัชพืชที่หยั่งรากลึกเป็นงานสำหรับจอบ การใช้จอบด้วยมือเหมาะสําหรับการกําจัดวัชพืชในฟาร์มขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามต้องใช้ความพยายามของมนุษย์และใช้เวลานาน

การควบคุมวัชพืชเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการใช้จอบเครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ที่เรียกว่า จอบที่มีความแม่นยำ (Precision Hoeing) เพื่อกำจัดวัชพืชออกจากฟาร์ม ทำให้ใช้แรงงานน้อยลง Precision Hoeing มีซี่และใบมีดแต่ละอันมีระยะห่างเท่ากัน สามารถมีช่วงกว้างมากกว่า 20 เมตร Precision Hoeing เครื่องเดียวสามารถกำจัดวัชพืชได้หลายร้อยไร่ในหนึ่งวัน

Precision Hoeing ใช้เทคโนโลยีการติดตามตำแหน่งบนโลกแบบเรียลไทม์ (GPS) ซึ่งกำหนดระยะทางและทิศทางที่มันเคลื่อนที่ ชาวนาตั้งค่าความเร็วและกำหนดทิศทางบนหน้าจอ GPS และการนำทางด้วยดาวเทียม เพื่อให้ได้ผลต้องปลูกพืชปลูกเป็นแถวตรงโดยไม่มีส่วนโค้งใดๆ นอกจากนี้ยังต้องมีระยะห่างระหว่างแถวเท่ากัน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า Precision Hoeing จะขุดเฉพาะช่องว่างระหว่างพืชปลูกเท่านั้น

ในการระบุวัชพืช เครื่องนี้ใช้กล้องความละเอียดสูงที่ติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านล่าง เพื่อแยกแยะวัชพืชจากพืชปลูก ผ่านการวิเคราะห์สเปกตรัมและพื้นผิว เมื่อพบวัชพืชแล้ว ใบมีดความเร็วสูงจะตัดลำต้นของวัชพืช ในขณะที่จอบด้านหลังถอนรากวัชพืช ใบมีดทำลายวัชพืชเท่านั้น จะไม่ทำลายพืชปลูก 

 

การไถพรวน (Tillage)

growiwm.org

การไถพรวนเป็นขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชโดยการพลิกหน้าดิน การไถพรวนสามารถทำได้ในเครื่องจักรขนาดเล็ก เช่น รถไถพรวนดินขนาดเล็กแบบมือผลัก หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งคันไถ

ประโยชน์ของการไถพรวนดินมีดังนี้ ทำให้ดินมีความร่วนซุย ง่ายต่อการซอนไซของรากพืชเพื่อดูดธาตุอาหารและน้ำสำหรับการเจริญเติบโต ดินมีการถ่ายเทอากาศดี เร่งการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน และยับยั้งการงอกและการสร้างของวัชพืช

การไถพรวนก่อนปลูกเป็นเป็นเทคนิคการควบคุมวัชพืชที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มในระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมานานแล้ว  การไถพรวนจะพลิกหน้าดินซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการประชากรวัชพืช ฆ่าวัชพืชที่เริ่มเติบโตโดยการถอนรากวัชพืช และฝังเมล็ดวัชพืชจำนวนมากในระดับความลึกที่พวกมันไม่สามารถงอกได้ โดยทั่วไปแล้วยิ่งวัชพืชมีอายุน้อยเท่าใดก็ยิ่งสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นด้วยการไถพรวน ในการควบคุมวัชพืชยืนต้นที่โตเต็มที่จำเป็นต้องมีการไถพรวนซ้ำๆ เพื่อทำลายการเจริญเติบโตใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำลายระบบรากทำให้ที่เก็บอาหารของวัชพืชหมดลงจนไม่สามารถงอกใหม่ได้อีกต่อไป

สภาพอากาศเป็นตัวกำหนดที่สำคัญว่าการไถพรวนมีประสิทธิภาพเพียงใดในการควบคุมวัชพืช ตามธรรมชาติแล้วการควบคุมวัชพืชที่ดีที่สุดจะทำได้ด้วยการไถพรวนในวันที่อากาศร้อนและมีแดด การไถพรวนดินที่แฉะเกินไปจะส่งผลให้เกิดการบดอัดและสูญเสียโครงสร้างของดิน ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของวัชพืชบางชนิดที่ชอบพื้นดินอัดแน่น และจะทำให้การเพาะปลูกในภายหลังได้ผลน้อยลง สภาพอากาศที่เปียกชื้นหลังจากการไถพรวนอาจส่งผลให้วัชพืชงอก 

 

 

Aly & AJ – Slow Dancing