Newsletter subscribe

For Thailand, เจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา หนทางแก้อีสานแล้ง#2 ขั้นตอนการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ

Posted: 24/03/2020 at 16:13   /   by   /   comments (0)

OneRepublic – Didn’t I

 

กระบวนการก่อสร้างท่อไม่ง่ายเหมือนการเชื่อมท่อเข้าด้วยกันและฝังมัน บริษัทก่อสร้างท่อที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าต้องมีการวางแผนจำนวนมาก การมีส่วนร่วม การสำรวจ การเตรียมที่ดิน การขุด และการเตรียมท่อที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่การก่อสร้างท่อจะเริ่มขึ้น จากนั้นเมื่อการก่อสร้างวางท่อเสร็จสมบูรณ์ งานก็ยังไม่เสร็จ ท่อจะต้องถูกทดสอบเพื่อให้แน่ใจในความพร้อมก่อนที่จะนำไปใช้งาน

 

Typical Stages of Pipeline Construction.mov

 

ภาพรวมทั่วไปของขั้นตอนการก่อสร้างท่อ

การวางแผนล่วงหน้า (Pre-Planning)

ขั้นตอนแรกของกระบวนการก่อสร้างท่อคือการออกแบบแผนสำหรับโครงการ การนำเสนอแผนที่เส้นทางท่อส่ง การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวิศวกรรม ก่อนที่จะขับเคลื่อนส่วนอื่นๆของโครงการ สิ่งสำคัญคือเราจะต้องแน่ใจว่าแผนของโครงการที่เสนอนั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องหากโครงการได้รับการอนุมัติ

 

มีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดิน (Engage Landowners)

บริษัทก่อสร้างท่ออาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าของที่ดินที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่อ นี่เป็นข้อกำหนดที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาล บริษัทก่อสร้างไม่เพียงเจรจากับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเส้นทางการก่อสร้างท่อ แต่อาจยังต้องเจรจากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยรอบ และการจ่ายค่าชดเชย หากเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินของพวกเขา บริษัทจะต้องกลับไปที่กระดานวาดภาพเพื่อออกแบบเส้นทางการวางท่อใหม่

 

aplng.com.au

 

การสำรวจและการสร้างรั้ว (Surveying and Fencing)

เมื่อเส้นทางการวางท่อได้รับการอนุมัติ บริษัทก่อสร้างท่อสามารถเริ่มขั้นตอนการสำรวจ กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายดาวเทียม (satellite images) และภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photos) เพื่อกำหนดเส้นทางการวางท่อ หลังจากสำรวจที่ดิน บริษัทสามารถล้อมรั้วเพื่อปิดกั้นพื้นที่ที่จะก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทอาจต้องวางสัญญาณเตือนในรั้วเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ

 

justdial.com

richardgreenecology.co.uk

 

การเคลียร์พื้นที่ (Route Clearing)

การเคลียร์พื้นที่สำหรับการวางท่อขนส่งและกิจกรรมต่างๆของการก่อสร้าง ทีมงานก่อสร้างต้องมีพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนเพื่อนำอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่ไซต์ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ทีมงานจะทำการกำจัดต้นไม้และพืชที่จำเป็นต่อการดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น เครื่องมือหนักพิเศษมักถูกใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ รถเกรด รถขุด และรถดันดิน ทีมงานจะต้องคำนึงถึงการกลับมาฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ทีมงานควรอนุรักษ์ดินและพืชที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการสึกกร่อน

 

napipelines.com

 

การเตรียมท่อ (Preparing the Pipeline)

เมื่อเคลียร์พื้นที่แล้ว ท่อจะถูกลำเลียงไปยังสถานที่ก่อสร้าง และวางถัดจากตำแหน่งที่จะขุดร่องสำหรับวางท่อ

 

synergyland.ca

 

การโค้งงอ (Bending)

บางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรพิเศษเพื่อโค้งงอท่อเพื่อให้สอดคล้องกับรูปร่างลักษณะพื้นที่และเส้นทางท่อ

 

เครื่องจักรโค้งงอท่อ (europipeline-equipment.com)

 

การเชื่อมท่อ (Pipeline Welding)

การเชื่อมท่อเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการสำคัญ บริษัทต้องทำการทดสอบคุณภาพของการเชื่อมท่อ  เพื่อให้แน่ใจว่ารอยเชื่อมนั้นดีแล้วไม่มีการแตกหรือรั่ว จากนั้นบริษัทควรทำความสะอาดรอยเชื่อมและทำการเคลือบตรงรอยต่อท่อเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

 

patch.com

 

การขุดร่อง (Trenching)

เมื่อประกอบท่อเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การขุดร่องสำหรับการวางท่อ 

 

apa.com.au

 

การวางท่อลงในร่องและการกลบ (Lowering in & Padding) 

อุปกรณ์พิเศษ (side booms) ถูกใช้ในการวางท่อลงในร่องที่ขุด หลังจากวางท่อเข้าสู่ร่องเรียบร้อยแล้ว ท่อจะถูกกลบทับด้วยวัสดุเม็ดละเอียด (padding) เพื่อปกป้องท่อจากเศษหินหรือวัตถุแหลมคมอื่นๆ จากนั้นนำดินที่ถูกขุดขึ้นมาก่อนหน้านี้กลบลงไปในร่องให้เต็ม 

 

hanginghco.com

youtube.com

 

การควบคุมคุณภาพและการทดสอบท่อแบบ Hydrostatic Test (Quality Control and Hydrostatic Testing)

ณ จุดนี้ควรทำการตรวจสอบและทดสอบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจในความพร้อมก่อนที่จะนำไปใช้งาน บริษัทก่อสร้างท่อควรทำการทดสอบ hydrostatic test หรือ pressure test ด้วยน้ำ ท่อจะต้องมีแรงดันเพียงพอโดยไม่รั่วไหล 

 

 

Shallou – Fading