Newsletter subscribe

For Thailand, เจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา หนทางแก้อีสานแล้ง#7 “TAP” โครงการลำเลียงน้ำแห่งชีวิตเพื่อชาวแอฟริกัน

Posted: 30/03/2021 at 12:05   /   by   /   comments (0)

น้ำคือชีวิต

น้ำที่สะอาดปลอดภัยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ แต่สำหรับผู้คนกว่า 750 ล้านคน น้ำสะอาดเป็นเพียงความฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซาเฮล (Sahel) ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ที่ภัยแล้งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคและความตายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ การสูญเสียพื้นที่การเกษตรไปสู่การเป็นทะเลทราย การขาดน้ำที่สะอาดปลอดภัยเป็นอุปสรรคเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์ในซาเฮล

 

ภูมิภาคซาเฮล (Sahel) เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของโลก เป็นเขตกันชนระหว่างทะเลทรายซาฮาราทางตอนเหนือและทุ่งหญ้าสะวันนาซูดานไปทางใต้ ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ เป็นพื้นที่แห้งแล้งของแอฟริกาตอนเหนือ ที่ทอดยาวจากประเทศมอริเตเนียและเซเนกัลทางด้านตะวันตกบนมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังประเทศเอริเทรียและเอธิโอเปียทางด้านตะวันออกบนชายฝั่งของทะเลแดง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้าน ตร.กม. เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 250-500 มิลลิเมตร จึงทำให้พื้นที่นี้ประสบกับความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างหนัก 

น้ำเป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คนหลายล้านคนมีชีวิตรอด มีความพยายามหลายอย่างที่ดำเนินการโดยหลายองค์กรเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งตลอดกาลที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวซาเฮล หลายสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการขุดบ่อน้ำสำหรับแต่ละหมู่บ้าน การจัดหาวิธีการกรองน้ำ และแม้กระทั่งการจัดหาน้ำสะอาดโดยรถบรรทุกเป็นประจำทุกวัน ความพยายามทั้งหมดนี้ช่วยเหลือพื้นที่หรือหมู่บ้านแต่ละแห่ง และหลายแห่งประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ต่างกัน

น่าเสียดายที่ในที่สุด ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ได้ผลหรือหยุดชะงักลงด้วยการปนเปื้อนของน้ำ การขาดการฝึกอบรม และแม้แต่การระบายน้ำทิ้งในพื้นที่ เมื่อถึงจุดนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องกลับไปทำงานแบกน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน บางครั้งเป็นระยะทางไกล ทำให้โอกาสในการศึกษา การทำงานลดลง และส่งผลเสียอย่างมากต่อการผลิตอาหาร

การจัดหาน้ำจืดอย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับประเทศเหล่านี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อสุขภาพของประชากรดีขึ้น และจำนวนฟาร์มของครอบครัวเพิ่มขึ้น การเพาะปลูกและการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจะลดความยากจนได้ในที่สุด

 

 

Trans Africa Pipeline Video

 

โครงการ Trans Africa Pipeline (TAP)

Trans Africa Pipeline (TAP) เป็นโครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการโดย Trans Africa Pipeline Inc. ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Pan African Great Green Wall ใน 11 ประเทศของภูมิภาคซาเฮล และกับ TAP Foundation US ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหรัฐอเมริกา 

โครงการ Trans Africa Pipeline (TAP) เกี่ยวข้องกับการสร้างท่อส่งน้ำที่มีความยาว 8,800 กม. ซึ่งเป็นท่อขนส่งที่ยาวที่สุดในโลกเดินทางข้าม 11 ประเทศในภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกา TAP จะสร้างโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลขนาดใหญ่บนชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของแอฟริกา และมีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจัดเก็บและแจกจ่ายน้ำตลอดเส้นทางท่อขนส่งน้ำ

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ TAP ตั้งเป้าที่จะจัดหาน้ำดื่มสะอาดและน้ำเพื่อการเกษตรกรรมไปให้ชาวแอฟริกันจำนวน 28-30 ล้านคนทั่วภูมิภาคซาเฮล น้ำทั้งหมดจะถูกจัดหาให้กับประเทศสมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยกเว้นน้ำเพียงเล็กน้อยที่ตั้งไว้สำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ TAP เป็นการแก้ปัญหาถาวรครั้งแรกในการยุติความแห้งแล้งที่รุนแรงและจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้กับภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ TAP มีมูลค่า 20.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.3 แสนล้านบาท)

TAP จะไม่เพียงแก้วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำในภูมิภาคซาเฮล การมาถึงของน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค จะช่วยลดปัญหาความยากจนโดยรวมของภูมิภาค ลดความต้องการความช่วยเหลือประจำปีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ G8 ลดโครงการน้ำที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำในระยะสั้น นอกจากนี้ยังไปหยุดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นจากการทำสงครามแย่งแหล่งน้ำ ป้องกันการสูญเสียชีวิตของชาวแอฟริกันผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก

 

โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant)

การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) เป็นวิธีการในการจัดหาแหล่งน้ำจืดที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา จากข้อมูลของ International Desalination Association ประเมินว่ามีประมาณ 100 ประเทศที่ใช้เทคโนโลยี Desalination โดยครึ่งหนึ่งของโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลตั้งอยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำสะอาดตลอดทั้งปี จากข้อมูลปี 2019 ทั้งโลกมีโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลประมาณ 1ุ6,000 แห่งที่กำลังดำเนินการ (หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ Al-Jubail ในซาอุดิอาระเบีย

ในโครงการ Trans-Africa Pipeline (TAP) โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลจะมี 4 แห่งที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านละ 2 แห่ง ด้านหนึ่งตั้งอยู่ในมอริเตเนียและอีกด้านหนึ่งในจิบูตี แต่ละแห่งได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตน้ำจืด 200,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นผลผลิตน้ำจืดจากโรงกลั่นน้ำทะเลทั้ง 4 แห่งจะอยู่ที่ 800,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะถูกลำเลียงผ่านทางท่อไปเก็บไว้ในอ่างกักเก็บน้ำ (reservoir) ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศต่างๆของภูมิภาค Sahel ตามแนวท่อ

น้ำเกลือที่ได้จากโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลจะไม่ถูกส่งกลับสู่มหาสมุทรซึ่งจะไปเพิ่มความเค็มของมหาสมุทรและสร้างความเสียหายหรือทำลายการประมงในพื้นที่ น้ำเกลือจากการดำเนินการของ TAP จะถูกส่งไปยังบ่อเกลือในบริเวณใกล้เคียงซึ่งการระเหยเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถผลิตเกลือปริมาณมากสำหรับการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้หลักในการชดเชยต้นทุนการผลิตน้ำ

 

โซล่าร์ฟาร์ม (Solar Farm)

เนื่องจากภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีดวงอาทิตย์สูง พลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลทั้ง 4 แห่ง จึงถูกผลิตโดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาจากโซล่าฟาร์มความร้อนที่เข้มข้น ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสูง เนื่องจากมีการใช้สารละลายเกลืออุณหภูมิสูงร่วมกับกังหันไอน้ำ โรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแต่ละแห่งต้องการพลังงานไฟฟ้าประมาณ 300 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ TAP กำลังมองหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างพลังงานทดแทนและการผลิตกระแสไฟฟ้า 

สถานีสูบน้ำ (Pump station) เพื่อการจัดเก็บและแจกจ่ายน้ำที่อยู่ตามรายทางท่อขนส่งน้ำจืด ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าร์ฟาร์มในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นกัน สถานีสูบน้ำส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายห่างไกล จึงไม่มีปัญหาในการก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม

 

 

Brad Paisley – Remind Me ft. Carrie Underwood

 

 

ท่อขนส่งน้ำจืด (Fresh Water Pipeline) 

จากการวิเคราะห์ภูมิประเทศและการกระจายตัวของประชากร โครงการ Trans Africa Pipeline (TAP) เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำจืดท่อเดียวทำด้วยคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ม. ถึง 1.5 ม. ระยะทาง 8,800 กม. วางตัวผ่าน 11 ประเทศในภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกา ซึ่งจะให้น้ำดื่มที่สะอาดเพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตรแก่ผู้คน 28-30 ล้านคนในประเทศเหล่านี้  แผนผังของท่อขนส่งน้ำนี้แสดงในรูปข้างล่าง

 

TAP ประกอบด้วยการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 2 ส่วน ท่อแต่ละส่วนยาว 4,400 กม. วิ่งจากทั้งฝั่งทะเลแดงทางตะวันออกในเอธิโอเปีย และจากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกในมอริเตเนีย มาบรรจบกันตรงกลางในชาด รวมความยาวท่อทั้งหมด 8,800 กิโลเมตร 

มีเหตุผล 2 ประการในการขนส่งน้ำทั้งจากทางตะวันออกและตะวันตก หากท่อส่งน้ำส่วนใดขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะยังคงสามารถสูบน้ำและขนส่งได้จากอีกทิศทาง นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของอุปทาน ตัวอย่างเช่น หากโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งล่มหรือล้มเหลว ก็ยังมีน้ำที่มาจากโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลอีกแห่งหนึ่ง

 

อ่างเก็บกักน้ำ (Reservoir)

ในโครงการ Trans-Africa Pipeline (TAP) มีการก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่บนพื้นดินตามเส้นทางท่อขนส่งน้ำจำนวน 10 แห่ง เพื่อรองรับน้ำจืดได้เป็นเวลา 30 วันหากโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลปิดตัวลง หรืออาจมีปัญหาเกิดขึ้นตามเส้นทางท่อขนส่งน้ำ หากสถานีสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อ่างเก็บน้ำทั้ง 10 แห่งมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 6 ถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

 

Steve Aoki & Walk Off The Earth – Home We’ll Go (Take My Hand)