Newsletter subscribe
ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#4 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีชีวภาพ (Biological Weed Control)

Posted: 22/03/2021 at 11:17   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological weed control) เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชเพื่อควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของวัชพืช ซึ่งจะลดความหนาแน่นของวัชพืชให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการลดความสามารถในการแข่งขันกับพืชปลูก ตัวอย่างของศัตรูตามธรรมชาติของวัชพืชได้แก่ สัตว์กินหญ้า แมลง ไส้เดือนฝอย ไร เชื้อโรคพืช (รา แบคทีเรีย ไวรัส) วิธีการควบคุมทางชีวภาพไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด แต่สามารถลดจำนวนประชากรวัชพืชได้ และไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ทุกชนิด วิธีนี้ดีที่สุดสำหรับวัชพืชที่เป็นเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมวัชพืชในพื้นที่ที่ไม่มีการตัด เป็นเทคนิคการจัดการที่ประหยัดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     Caroline Jones – Rise     การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท: (1) การควบคุมวัชพืชทางชีวภาพแบบคลาสสิก (Classical biological weed control) การควบคุมวัชพืชทางชีววิทยาแบบคลาสสิก เป็น “การนำเข้าศัตรูธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดอื่น” มายังพื้นที่ที่วัชพืชบุกรุกเพื่อลดการระบาดของวัชพืช เป็นรูปแบบการควบคุมทางชีวภาพที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นที่หลายพันถึงล้านเอเคอร์ และเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดและส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ แมลงมักถูกนำไปใช้ในการควบคุมวัชพืชทางชีวภาพ ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการควบคุมวัชพืชโดยวิธีคลาสสิก ได้แก่ การใช้มอดกระบองเพชร “Cactoblastis cactorum” ซึ่งนำเข้าจากอเมริกา เพื่อควบคุมต้นกระบองเพชร prickly pear […]

No Comments read more

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#3 การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control)

Posted: 18/03/2021 at 12:19   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกล (Mechanical Weed Control) การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลหมายถึงเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ในฟาร์มเพื่อควบคุมวัชพืช เกษตรกรใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมวัชพืชมานานหลายศตวรรษ เครื่องมือกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลมีตั้งแต่เครื่องมือช่างขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์เช่น จอบ คราด เครื่องตัดหญ้า รถไถ การเลือกวิธีการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีกลขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริง เช่น การปลูกพืช ชนิดของดิน ต้นทุน การดำเนินงาน และความต้องการแรงงาน ในฟาร์มขนาดเล็กหรือมีกำลังงานเพียงพอ การกำจัดวัชพืชด้วยมือยังคงมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชปลูกที่มีมูลค่าสูง แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่ที่แรงงานมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด ต้องมีการนำเครื่องจักรมาใช้ การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีกลเหมาะสำหรับการกำจัดวัชพืชระหว่างแถว สามารถใช้เครื่องจักรเพื่อฆ่าวัชพืชได้โดยการฝัง ตัด หรือถอนราก และจำเป็นต้องมีการดำเนินการซ้ำๆ เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ   การดึงด้วยมือ (Hand Pulling) angelusnews.com เครื่องมือกำจัดวัชพืชที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือมือของคุณ การกำจัดวัชพืชด้วยมือถือเป็นรูปแบบการจัดการวัชพืชทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อดีบางประการของการดึง ได้แก่ เทคนิคนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อพืชที่อยู่โดยรอบ ผลกระทบต่อระบบนิเวศมีเพียงเล็กน้อย และต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ใช้แรงงานมาก และใช้เวลานาน ทำให้เป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเท่านั้น การดึงด้วยมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดวัชพืชทั้งหมดรวมทั้งรากออกจากดิน สามารถใช้เพื่อควบคุมต้นกล้า พุ่มไม้ และไม้ล้มลุกบางชนิด วัชพืชหลายชนิดสามารถแตกหน่อใหม่ได้จากส่วนของรากที่เหลืออยู่ในดิน ดังนั้นประสิทธิภาพของวิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับการกำจัดระบบรากให้ได้มากที่สุด วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้กับวัชพืชยืนต้นเนื่องจากความยากลำบากในการกำจัดระบบรากและชิ้นส่วนพืชยืนต้นทั้งหมด ควรดึงวัชพืชด้วยมือหลังฝนตกเมื่อดินชื้น ควรสวมถุงมือที่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการทิ่มแทงแผลพุพองหรือแผลไหม้ที่ผิวหนัง   การตัดหญ้า […]

No Comments read more

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#2 การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control)

Posted: 12/03/2021 at 10:27   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Weed Control) การควบคุมวัชพืชโดยวิธีเขตกรรมเป็นวิธีการสมัยโบราณซึ่งชาวไร่ชาวสวนทั่วๆ ไปปฏิบัติ คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และคลุมพื้นที่ได้เร็ว มีความได้เปรียบในการแก่งแย่งแข่งขันกับวัชพืช โดยใช้วิธีการและปัจจัยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง วิธีนี้มีหลายอย่างได้แก่   การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) eos.com การปลูกพืชหมุนเวียนคือ การปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไป ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนที่หลากหลายเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำลายวงจรของศัตรูพืชและวัชพืช การปลูกหมุนเวียนเป็นวิธีการเพาะปลูกที่สลับหมุนเวียนกันไปมาระหว่างพืชผลที่ปลูกในฤดูกาลต่างๆ ในปีหนึ่งๆ ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกันไป เช่น ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชไร่  พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันและสร้างธาตุอาหารที่ต่างกัน ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในไร่เดียวกันปีแล้วปีเล่า ส่งผลให้เกิดการสะสมของพันธุ์วัชพืชที่ปรับให้เข้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช เมื่อมีการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลาย การงอกของวัชพืชและวัฏจักรการเจริญเติบโตของมันจะหยุดชะงัก ความหนาแน่นของประชากรวัชพืชจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการควบคุมวัชพืชในระยะยาว   การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (Crop-weed competition) youtube.com วัชพืชเมื่อขึ้นอยู่ร่วมกับพืชปลูก จะเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้ำ สารอาหาร แสงแดด พื้นที่ ทำให้พืชปลูกไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ การแข่งขันจากวัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยทางชีวภาพที่ทำให้ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรลดลง โดยทั่วไปการเติบโตของวัชพืชที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลกรัมจะทำให้การเติบโตของพืชลดลงหนึ่งกิโลกรัม แนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้พืชผลของคุณชนะสงครามกับวัชพืช โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับพวกมัน (1) สร้างพืชปลูกก่อนวัชพืชเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการควบคุมวัชพืช […]

No Comments read more

ทางเลือกในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี#1 การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อน (Thermal Weed Control)

Posted: 06/03/2021 at 09:07   /   Agriculture, ทางเลือกในการกำจัดวัชพืช

การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อน (Thermal Weed Control) การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนไม่ได้หมายถึงการเผาวัชพืชให้เป็นเถ้า เพียงแค่ให้ความร้อนแก่วัชพืชถึง 70ºC ประมาณหนึ่งวินาที ที่อุณหภูมินี้เซลล์พืชจะแตกออกและโปรตีนของพืชจะถูกทำลาย จากนั้นวัชพืชก็เหี่ยวเฉาและตาย เวลาที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนคือในช่วงแรกของการเจริญเติบโต การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนมีเพียงวัชพืชเท่านั้นที่ถูกทำลาย  การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนส่วนใหญ่มีผลต่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินของพืช แต่วัชพืชบางชนิด (เช่นวัชพืชยืนต้น) อาจงอกขึ้นมาใหม่ จำเป็นต้องใช้การควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนซ้ำๆ การกำจัดวัชพืชด้วยความร้อนได้แก่ เปลวไฟ ไอน้ำ โฟมร้อน และน้ำร้อน   เปลวไฟ (Flame) การกำจัดวัชพืชด้วยไฟเป็นการใช้เปลวไฟเพื่อฆ่าหรือทำลายวัชพืช เครื่องเผาวัชพืชหรือเครื่องพ่นไฟเป็นเครื่องเป่าลมที่ดัดแปลงมาเพื่อส่งเปลวไฟไปยังระดับพื้นดิน โดยทั่วไปใช้โพรเพนเป็นเชื้อเพลิง ทันทีที่พืชสัมผัสกับเปลวไฟ เซลล์ของพืชจะแตกออกและพืชก็ตายอย่างรวดเร็ว การกำจัดวัชพืชด้วยเปลวไฟมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบกว้างและวัชพืชที่มีลักษณะคล้ายหญ้า แม้ว่าการเผาจะไม่สามารถฆ่าวัชพืชยืนต้นได้ในครั้งเดียว แต่การเผาซ้ำสามารถใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและทำให้คาร์โบไฮเดรตสำรองของวัชพืชที่เป็นไม้ยืนต้นหมดไป ข้อดี ควบคุมวัชพืชได้หลากหลาย ควบคุมวัชพืชที่ทนต่อสารกำจัดวัชพืช การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในดินมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในดิน ก๊าซที่เผาไหม้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำหรือดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดละอองลอย ไม่มีการผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของฝนกรด ข้อเสีย การเผาไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างวัชพืชและพืชที่ต้องการ อันตรายจากไฟไหม้ ห้ามใช้ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ความต้องการพลังงานสูง   ไอน้ำ (Steam)     การกำจัดวัชพืชด้วยไอน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการวัชพืช เป็นเทคนิคการสัมผัสทางใบซึ่งใช้อุณหภูมิประมาณ […]

No Comments read more