Newsletter subscribe
Agriculture

การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย#2 พาราควอต (Paraquat)

Posted: 29/06/2020 at 23:43   /   Agriculture, การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายและทางเลือกทดแทน

พาราควอต (Paraquat) เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าที่นิยมใช้ในภาคเกษตรกรรมทั่วโลกมานานหกสิบปี เนื่องจากพาราควอตมีราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการกำจัดวัชพืช มันจึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับกันว่า “พาราควอตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายมากที่สุด มีพิษรุนแรงที่สุด และไม่มียาแก้พิษ” เพียงจิบน้อยกว่าหนึ่งช้อนชาก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พาราควอตก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความตายในหมู่คนงานและเกษตรกรทั่วโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตจากการสัมผัสโดยตรงสูงถึง 40% การได้รับสารเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดโรคทางสมองที่รักษาไม่หาย เช่น โรคพาร์กินสัน พาราควอตจึงถูกห้ามการใช้ในหลายประเทศ แต่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้ใช้พาราควอต พาราควอตถูกผลิตและจำหน่ายครั้งแรกในปี 1962 โดยบริษัทเคมีของอังกฤษ Imperial Chemical Industries (ICI) ซึ่งกลายเป็นบริษัทซินเจนทา (Syngenta) ในปี 2000 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ปัจจุบันซินเจนทามีพนักงานกว่า 27,000 คนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซินเจนทาเป็นผู้ผลิตหลักของพาราควอตภายใต้ชื่อการค้า กรัมม็อกโซน (Grammoxone) แต่สารกำจัดวัชพืชพาราควอตก็มีขายภายใต้ชื่อการค้าที่แตกต่างกันไปโดยผู้ผลิตต่างๆ ปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้ผลิตพาราควอตรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปี   ความเป็นพิษของพาราควอต พาราควอต (Paraquat) เป็นยาปราบศัตรูพืชแบบไม่เลือกทำลาย (non-selective herbicide) คือจะเป็นอันตรายกับพืชทุกชนิดที่รับสารนี้เข้าไป ผลิตภัณฑ์พาราควอตอยู่ในรูปแบบของเหลวและใช้ฉีดพ่นบนพื้นดินเท่านั้น […]

No Comments read more

การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย#1 ไกลโฟเซต (Glyphosate)

Posted: 13/06/2020 at 10:58   /   Agriculture, การแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายและทางเลือกทดแทน

การควบคุมวัชพืช (Weed Control) ศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช แมลง หรือโรคพืช ในบรรดาศัตรูพืชทั้งสามประเภท “วัชพืช” เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แย่งชิงผลผลิตทางการเกษตร  ลองนึกภาพหากเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผลจำนวนหลายร้อยไร่ การป้องกันไม่ให้วัชพืชเข้ายึดนาและทำลายพืชผลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง! วัชพืชเป็นพืชที่ไม่พึงประสงค์ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในไร่นาสวน มักสร้างความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงแรกของการเจริญเติบโต เนื่องจากวัชพืชจะขึ้นแข่งขันกับพืชผลเพื่อแย่งชิงอากาศ สารอาหาร น้ำ และแสงแดด ทำให้พืชผลของเกษตรกรเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และทำให้ผลผลิตลดลง ทำให้เกษตรกรต้องหาหนทางและวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อการควบคุมวัชพืช ในแต่ละปีเกษตรกรได้ใช้จ่ายทั้งเงิน เวลา และความรู้ต่างๆ ในการควบคุมวัชพืช ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากการควบคุมวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการเกษตร ช่วยให้เกษตกรสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชเศรษฐกิจ วิธีควบคุมวัชพืชที่เกษตรกรใช้ปกป้องพืชผลของพวกเขาแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ (1) การควบคุมวัชพืชเชิงป้องกัน (Preventative Weed Control): ได้แก่การปลูกพืชคลุมดิน อาจเป็นหญ้าหรือพืชตระกูลถั่ว จะช่วยกำจัดวัชพืช เนื่องจากพืชคลุมดินส่วนใหญ่จะมีใบเป็นจำนวนมาก และหล่นทับถมบนผิวดินจนแสงสว่างส่องไม่ถึงผิวดิน เมื่อเป็นเช่นนี้วัชพืชก็จะไม่มีโอกาสงอกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราปลูกถั่วลายคลุมดิน จะทำให้หญ้าคาตายได้ เพราะถูกบังแสงแดด จนมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (2) การควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล (Mechanical weed control): การกำจัดวัชพืชแบบนี้ […]

No Comments read more

พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM Crops)#1 จีเอ็มโอ, วิธีสร้างพืชจีเอ็ม, พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มทั่วโลก, พืชจีเอ็มกับประเทศไทย

Posted: 01/04/2020 at 12:56   /   Agriculture, พืชจีเอ็ม

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA และยีน (kintalk.org) โครโมโซม (Chromosome) – ตัวโครโมโซมสามารถย้อมสีติด มันอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ เป็นที่อยู่ของ “สารพันธุกรรมหรือ DNA” รวมถึง “หน่วยพันธุกรรมหรือยีน” (ซึ่งยีนอยู่ใน DNA อีกที)  – ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต  ดีเอ็นเอ (DNA) – สารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างเป็นสายบิดเกลียวคล้ายบันไดเวียนขวา – มีหน้าที่เก็บรหัสพันธุกรรมหรือลำดับเบส ยีน (Gene) – ช่วงใดช่วงหนึ่งของสาย DNA ยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือเป็นหน่วยพันธุกรรมที่บรรจุรหัสพันธุกรรมสำหรับสร้าง RNA และโปรตีน ซึ่งกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน –  ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา หรือความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ   สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms; GMOs) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism, GMOs) คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นผลผลิตในห้องปฏิบัติการจากการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ที่เกิดจากการตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง […]

No Comments read more