Newsletter subscribe
China

โครงการลำเลียงน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีน (South–North Water Transfer Project)

Posted: 09/03/2020 at 17:31   /   About World, China

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างอุดมไปด้วยน้ำ ซึ่งความพร้อมของน้ำจืดต่อคนมีมากกว่าสองเท่าของเกณฑ์สากลสำหรับประเทศที่ขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตามการกระจายตัวของแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นปัญหาหลักของประเทศจีน แหล่งน้ำส่วนใหญ่ของจีนส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ คิดเป็น 81% ของแหล่งน้ำทั้งหมดในประเทศ ในขณะที่ภาคเหนือของจีนประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นการถ่ายโอนน้ำระหว่างลุ่มน้ำ (inter-basin water transfer) จึงเป็นวิธีสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤติน้ำของจีน  โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ (South–North Water Transfer Project; SNWT) เป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีความทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีมาของโลก 4 ใน 5 แหล่งน้ำของประเทศจีนอยู่ทางตอนใต้ซึ่งมีจำนวนประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศอาศัยอยู่ แต่ในภาคเหนือมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือของประเทศจีนมีความซับซ้อนมาก จนรัฐบาลจีนต้องจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาโครงการ แนวคิดของโครงการคือ เป็นการลำเลียงน้ำที่เชื่อมโยงแม่น้ำสี่สายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในภาคใต้ ไปยังภูมิภาคของภาคเหนือ ผ่านทางท่อ (pipelines), คลอง (canals) และอุโมงค์ (tunnels) รวมระยะทาง 2,400 กิโลเมตร และมีมูลค่าโครงการรวม 63,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.12 ล้านล้านบาท) ทำให้เป็นโครงการวิศวกรรมที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์    Chris Brown – Autumn Leaves (Explicit) ft. Kendrick […]

No Comments read more