Newsletter subscribe
Tag: ท่อขนส่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา หนทางแก้อีสานแล้ง#7 “TAP” โครงการลำเลียงน้ำแห่งชีวิตเพื่อชาวแอฟริกัน

Posted: 30/03/2021 at 12:05   /   For Thailand, เจ้าพระยา

น้ำคือชีวิต น้ำที่สะอาดปลอดภัยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ แต่สำหรับผู้คนกว่า 750 ล้านคน น้ำสะอาดเป็นเพียงความฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคซาเฮล (Sahel) ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ที่ภัยแล้งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคและความตายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ การสูญเสียพื้นที่การเกษตรไปสู่การเป็นทะเลทราย การขาดน้ำที่สะอาดปลอดภัยเป็นอุปสรรคเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์ในซาเฮล   ภูมิภาคซาเฮล (Sahel) เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของโลก เป็นเขตกันชนระหว่างทะเลทรายซาฮาราทางตอนเหนือและทุ่งหญ้าสะวันนาซูดานไปทางใต้ ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ เป็นพื้นที่แห้งแล้งของแอฟริกาตอนเหนือ ที่ทอดยาวจากประเทศมอริเตเนียและเซเนกัลทางด้านตะวันตกบนมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังประเทศเอริเทรียและเอธิโอเปียทางด้านตะวันออกบนชายฝั่งของทะเลแดง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้าน ตร.กม. เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 250-500 มิลลิเมตร จึงทำให้พื้นที่นี้ประสบกับความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างหนัก  น้ำเป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คนหลายล้านคนมีชีวิตรอด มีความพยายามหลายอย่างที่ดำเนินการโดยหลายองค์กรเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งตลอดกาลที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวซาเฮล หลายสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการขุดบ่อน้ำสำหรับแต่ละหมู่บ้าน การจัดหาวิธีการกรองน้ำ และแม้กระทั่งการจัดหาน้ำสะอาดโดยรถบรรทุกเป็นประจำทุกวัน ความพยายามทั้งหมดนี้ช่วยเหลือพื้นที่หรือหมู่บ้านแต่ละแห่ง และหลายแห่งประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ต่างกัน น่าเสียดายที่ในที่สุด ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ได้ผลหรือหยุดชะงักลงด้วยการปนเปื้อนของน้ำ การขาดการฝึกอบรม และแม้แต่การระบายน้ำทิ้งในพื้นที่ เมื่อถึงจุดนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องกลับไปทำงานแบกน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน บางครั้งเป็นระยะทางไกล ทำให้โอกาสในการศึกษา การทำงานลดลง และส่งผลเสียอย่างมากต่อการผลิตอาหาร การจัดหาน้ำจืดอย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับประเทศเหล่านี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อสุขภาพของประชากรดีขึ้น และจำนวนฟาร์มของครอบครัวเพิ่มขึ้น การเพาะปลูกและการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจะลดความยากจนได้ในที่สุด     Trans Africa […]

No Comments read more