Newsletter subscribe
Tag: ธนาคารน้ำใต้ดิน

แม่น้ำเจ้าพระยา หนทางแก้อีสานแล้ง#6 ธนาคารน้ำใต้ดิน

Posted: 23/11/2020 at 14:55   /   For Thailand, เจ้าพระยา

ธนาคารน้ำใต้ดินคืออะไร slideplayer.com ภูมิภาคต่างๆของโลกมีปัญหาการขาดแคลนน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารน้ำใต้ดินกำลังได้รับความสนใจ แต่มันคืออะไรกันแน่?  ธนาคารน้ำใต้ดิน “Groundwater Bank” เป็นกระบวนการกักเก็บน้ำไว้ในชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดิน (aquifer) แทนที่จะอยู่ในอ่างเก็บน้ำแบบเปิดโล่งเหนือพื้นดิน น้ำที่กักเก็บไว้จะเป็นแหล่งจ่ายน้ำที่สามารถ “ถอนน้ำ” ได้ผ่านทางบ่อ เหมือนกับการเติมเงินในบัญชีออมทรัพย์แล้วถอนเงินมาใช้ในวันที่ฝืดเคือง ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีการใช้แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินสลับกัน โดยการฝากน้ำไว้ในชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมาก เป็นการอนุรักษ์น้ำที่ไม่ได้ใช้ แทนที่จะปล่อยให้ไหลออกสู่ทะเลหรือสูญเสียไปกับการระเหย เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ำมาใช้ได้ ปัจจุบันมีโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่มีการจัดการรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมีการเพิ่มจำนวนจาก 3 แห่งในปี 1985 เป็น 72 แห่งในปี 2005 และอีกหลายแห่งอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา ในแอฟริกามีการพัฒนาโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในหลายประเทศรวมทั้งนามิเบียและแอฟริกาใต้     Låpsley – My Love Was Like The Rain (Youtube)   ธนาคารน้ำใต้ดินที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ทางอุทกธรณีวิทยาที่เหมาะสมในการเติมน้ำ จัดเก็บน้ำ และจัดการน้ำ ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ (1) ชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดินจะต้องเป็นชั้นหินอุ้มน้ำแบบเปิด (Unconfined Aquifer) […]

No Comments read more