Newsletter subscribe
Tag: A Brief History of Time

ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History Of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#8 บทที่ 1 ภาพของจักรวาลของเรา : ทฤษฎีเดียวที่สามารถอธิบายทุกสิ่งในจักรวาล (A Theory of Everything)

Posted: 17/12/2020 at 12:38   /   A Brief History of Time, Universe

ในการพูดคุยเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาล เพื่อหารือเกี่ยวกับคำถามต่างๆ เช่น จักรวาลมีจุดเริ่มต้นหรือไม่ อันดับแรกต้องรู้ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ฉันจะใช้มุมมองที่เข้าใจง่ายว่า ทฤษฎีเป็นเพียงแบบจำลองของจักรวาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณในแบบจำลองกับสิ่งที่เราสังเกตได้ มันมีอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้น (ไม่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม) ทฤษฎีจะเป็นทฤษฎีที่ดีได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดสองประการ (1) อธิบายเหตุการณ์อย่างถูกต้องตามแบบจำลอง (2) ทำนายผลลัพธ์หรือการสังเกตในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น อริสโตเติลเชื่อทฤษฎีของ Empedocles ว่า ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ดิน อากาศ ไฟ และน้ำ นั้นเรียบง่าย แต่ไม่ได้ทำนายผลลัพธ์ใดๆ ในทางตรงข้ามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันเป็นไปตามแบบจำลองที่ง่ายกว่า ที่ว่าร่างกายดึงดูดกันด้วยแรงที่ได้สัดส่วนกับมวลของมัน และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างมวล ซึ่งทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันสามารถทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ ได้อย่างแม่นยำ   Stephen Hawking ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีทางกายภาพทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎีชั่วคราว ทฤษฎีเหล่านี้เป็นสมมติฐานที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ แม้ว่าการทดลองก่อนหน้านี้จะสนับสนุนสมมติฐานของเรา แต่เราก็ไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการทดลองครั้งต่อไปจะเห็นด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันเราสามารถมีทฤษฎีที่พิสูจน์ไม่ได้ หากเราพบข้อสังเกตเพียงข้อเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการคาดการณ์ของมัน Hawking อ้างถึงนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ Karl Popper ซึ่ง Popper เน้นย้ำว่าทฤษฎีที่ดีจะต้องมีความโดดเด่นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า จะต้องทำการคาดการณ์ที่เราสามารถหักล้างโดยหลักการ หรือเป็นเท็จโดยการสังเกต เป็นแนวคิดที่เรียบง่าย แต่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง   โดยปกติแล้วทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่เป็นส่วนขยายของทฤษฎีก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น […]

No Comments read more

ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#3 บทที่ 1 ภาพของจักรวาลของเรา : Ptolemaic System

Posted: 05/10/2020 at 22:15   /   A Brief History of Time, Universe

  ย่อหน้าที่สี่ของบทแรก (ภาพของจักรวาลของเรา) “ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time)” โดย สตีเฟน ฮอว์คิง    อริสโตเติล (Aristotle) คิดว่าโลกอยู่กับที่ และดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ ต่างเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลก เขาเชื่อสิ่งนี้เพราะเขารู้สึกด้วย “เหตุผลลึกลับ” ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และการเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต่อมาในศตวรรษที่สอง ปโตเลมี (Ptolemy) นักดาราศาสตร์ชาวกรีกได้สร้างแบบจำลองของจักรวาลที่สมบูรณ์แบบเพื่ออธิบายแนวคิดของอริสโตเติลในรายละเอียดมากขึ้น ตามแบบจำลองของปโตเลมี โลกอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยทรงกลมแปดชั้นของ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงฤกษ์ และดาวเคราะห์ห้าดวงที่รู้จักในเวลานั้น คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ (รูปที่ 1.1) ดาวเคราะห์เหล่านี้เคลื่อนตัวในวงกลมเล็กๆ ที่ติดอยู่กับทรงกลมตามลำดับ ปโตเลมีได้อธิบายเส้นทางเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าที่ค่อนข้างซับซ้อน สำหรับทรงกลมชั้นที่แปดซึ่งอยู่นอกสุดนั้น เป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ ที่เรียกว่า ดาวตรึง (Fixed stars) ซึ่งจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่จะหมุนข้ามท้องฟ้าไปด้วยกัน ส่วนชั้นนอกสุดนี้ไม่เคยมีความชัดเจน แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่สังเกตได้ของมนุษยชาติ […]

No Comments read more

ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#2 บทที่ 1 ภาพของจักรวาลของเรา : Aristotle Proved The Earth Is Round

Posted: 05/10/2020 at 22:03   /   A Brief History of Time, Universe

ในบทแรก สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking) พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการศึกษาทางดาราศาสตร์ในสมัยโบราณ เริ่มต้นด้วยแนวคิดของอริสโตเติลที่อยู่ในหนังสือ “On the Heavens (บนสรวงสวรรค์)” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีทางดาราศาสตร์ และความคิดของเขาเกี่ยวกับ ชีวิต จักรวาล และทุกสิ่ง  อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชาวกรีกโบราณ เป็นลูกศิษย์ของเพลโต และเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ทั้งอริสโตเติลและเพลโตได้รับการยกย่องให้เป็นนักปรัชญากรีกโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อริสโตเติลเขียนหนังสือหลายเล่มครอบคลุมหลายวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตววิทยา อภิปรัชญา ตรรกศาสตร์ จริยธรรม สุนทรียภาพ บทกวี ละครเพลง วาทศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการปกครอง งานเขียนของอริสโตเติลมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกเป็นอันมาก โดยเฉพาะความเชื่อในศาสนาคริสต์   exploratorium.edu มุมมองจักรวาลที่เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปสมัยกรีกโบราณที่เชื่อว่าโลกแบน โดยมีสวรรค์เป็นรูปโดมอยู่เหนือโลก แต่นักปราชญ์ชาวกรีกผู้ลือนามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น พีธากอรัส เพลโต อริสโตเติล ต่างเป็นผู้เชื่อว่าโลกกลม ไม่ได้แบนอย่างที่คนในสมัยนั้นเข้าใจกัน  พีธากอรัส (Pythagoras; 570–495 ปีก่อนคริสต์กาล) […]

No Comments read more

ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) โดย สตีเฟน ฮอว์คิง#1 บทที่ 1 ภาพของจักรวาลของเรา : Turtles All The Way Down

Posted: 23/04/2020 at 00:21   /   A Brief History of Time, Featured, Universe

    บทที่ 1  ภาพของจักรวาลของเรา นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง (บางคนกล่าว เขาคือ เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์; Bertrand Russell)  ครั้งหนึ่งในการบรรยายทางด้านดาราศาสตร์ เขาอธิบายว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไร และดวงอาทิตย์โคจรรอบ “ศูนย์กลางที่มีดวงดาวมาอยู่รวมกันมากมาย ที่เรียกว่า กาแล็กซีของเรา” ได้อย่างไร ในช่วงสุดท้ายของการบรรยาย หญิงชราคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องยืนขึ้นและพูดว่า “สิ่งที่คุณพูดให้เราฟัง ช่างไร้สาระ” โลกเป็นแผ่นแบนที่วางตัวบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่ง” นักวิทยาศาสตร์ยิ้มก่อนจะพูดกลับไปว่า “แล้วเต่าตัวนั้นยืนอยู่บนอะไรหละ” หญิงชรากล่าว “คุณฉลาดมาก ชายหนุ่ม ฉลาดมาก” ” But it’s turtles all the way down” (มันเป็นเต่าตลอดทางลง)   en.wikipedia.org ปล. เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ เป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา นักตรรกวิทยา ที่มีอิทธิพลอย่างสูงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นนักปรัชญาการศึกษาหัวรุนแรงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งคนหนึ่งของอังกฤษ เป็นผู้ที่ได้สร้างผลงานด้านการศึกษาในแนวปฏิรูปไว้มากมายหลายแขนง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อการศึกษาในปัจจุบันอย่างมาก   What Does […]

No Comments read more