Newsletter subscribe
Tag: AI dream

จริงหรือไม่ที่ Google กำลังสร้าง AI ให้กลายเป็น Skynet#12 AI Dreams

Posted: 09/09/2020 at 15:24   /   Artificial Intelligence, Innovation

futurism.com “DeepDream” เป็นโปรแกรม computer vision ที่สร้างขึ้นโดย Alexander Mordvintsev  วิศวกรของ Google DeepMind โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ “Convolutional Neural Network (CNN)” Google DeepMind เปิดตัว “DeepDream” เมื่อปี 2015 โดยการโพสบทความ “Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks” ใน blog ของตัวเอง หมายเหตุ: Computer Vision เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หมายถึงการให้คอมพิวเตอร์ทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในรูป เหมือนกับเวลาที่มนุษย์ดูรูปภาพและแยกออกว่ารูปแต่ละรูปมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Convolutional Neural Network (CNN) โครงข่ายประสาทเทียมแบบนี้จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นส่วนย่อยๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อยๆมาผสมผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไร ผู้เขียนได้เคยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) […]

No Comments read more