Newsletter subscribe
Tag: Asteroids

คำเตือนของสตีเฟน ฮอว์คิง#3 การพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยอาจเป็นสาเหตุของจุดจบมนุษยชาติ

Posted: 25/01/2020 at 16:44   /   Science, Stephen Hawking

ความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์น้อย (Asteroid), สะเก็ดดาว (Meteoroid), ดาวตก (Meteor), อุกกาบาต (Meteorite) และดาวหาง (Comet)   ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid หรือ Minor planet) ดาวเคราะห์น้อย (Asteriod) คือ หินอวกาศขนาดเล็กซึ่งรวมอยู่ด้วยกันจำนวนหลายพันล้านก้อนในระบบสุริยะและโคจรรอบดวงอาทิตย์ เรียกบริเวณที่ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่โคจรอยู่ว่า “แถบดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt)” ซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรดาวอังคาร (Mars) และดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ดาวเคราะห์น้อยถูกสันนิษฐานว่าก่อตัวพร้อมๆกับดาวเคราะห์ทั้งหลาย (planets) ในระบบสุริยะจักรวาลเมื่อ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อยจึงเปรียบเสมือนฟอสซิลของระบบสุริยะ พวกมันคือวัตถุที่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้ระหว่างการก่อกำเนิดระบบสุริยะ เนื่องจากถูกรบกวนโดยแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ใกล้เคียง สภาพของมันจึงไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ระบบสุริยะกำเนิดขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาอุกกาบาตเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ระบบสุริยะจักรวาลเคยเป็นมาก่อน ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซ่า (NASA’s Johnson Space Center) ได้รวบรวมอุกกาบาตมาจากสถานที่ต่างๆทั่วโลก ที่นี้ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดอุกกาบาตสำหรับนักวิทยาศาสตร์ การศึกษาอุกกาบาตประเภทต่างๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ และส่วนอื่นๆ ของระบบสุริยะของเรา   quora.com   ปัจจุบันมีดาวเคราะห์น้อยที่องค์การนาซ่านับได้จำนวน 930,768 […]

No Comments read more