Newsletter subscribe
Tag: Global Warming

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)#2 ภาวะโลกร้อน

Posted: 10/12/2020 at 06:18   /   Climate Change, Science

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)” และ “ภาวะโลกร้อน (Global warming)” มักใช้แทนกันได้ แต่มีความหมายที่แตกต่างกัน  แม้ว่าผู้คนมักจะใช้คำเหล่านี้สลับกัน แต่ภาวะโลกร้อนเป็นเพียงลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ภาวะโลกร้อน” หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกในช่วงเวลาอันยาวนาน ซึ่งรวมถึงปริมาณฝน อุณหภูมิ และรูปแบบลม นักวิทยาศาสตร์ทราบเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกตั้งแต่ปี 1824 เมื่อ Joseph Fourier นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่าก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มอุณหภูมิพื้นผิวโลกได้อย่างไร เขาคำนวณว่าโลกจะหนาวเย็นกว่านี้มากหากไม่มีก๊าซเรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้สภาพอากาศของโลกน่าอยู่ หากไม่มีก๊าซเหล่านี้พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิเย็นลงกว่านี้มาก ในปี 1895 Svante Arrhenius นักเคมีชาวสวีเดนค้นพบว่ามนุษย์เป็นตัวการในการเพิ่มสภาวะเรือนกระจกโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เขาเริ่มต้นการวิจัยสภาพภูมิอากาศ 100 ปีซึ่งทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ระดับของก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดประวัติศาสตร์ของโลก แต่ในช่วงสองสามพันปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกยังคงค่อนข้างคงที่ในช่วงเวลานั้นจนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1700 และต้นทศวรรษที่ 1800 ในสหราชอาณาจักรและแพร่กระจายไปทั่วโลก เราเริ่มเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมาก ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมัน เพื่อใช้ในรถยนต์ รถบรรทุก และโรงงาน รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจัดหาท่อนไม้เป็นเชื้อเพลิง นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์ และทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกและอากาศสูงขึ้น […]

No Comments read more

คำเตือนของสตีเฟน ฮอว์คิง#2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้โลกเป็นดาวเคราะห์ร้อนเหมือนดาวศุกร์

Posted: 03/11/2019 at 16:41   /   Science, Stephen Hawking

สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking) เสียชีวิตเมื่ออายุ 76 ปี ในฐานะนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ เขาได้ทิ้งผลงานสำคัญที่ไขปริศนาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล แต่ก่อนที่สตีเฟน ฮอว์คิง จะจากโลกนี้ไป เขาแสดงให้เราเห็นถึงความกังวลและความห่วงใยของเขาที่มีต่อชีวิตของพวกเรา ลูกหลานของพวกเรา และโลกของเรา โดยเขาได้เตือนพวกเราถึงจุบจบของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ การพัฒนาของ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามนิวเคลียร์ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และอุกกาบาตพุ่งชนโลก  ในปีสุดท้ายของชีวิต เขาได้ออกมาเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราอยู่ใกล้กับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างถาวรจนไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนสภาพเดิมได้ และเขาได้เรียกร้องให้รีบดำเนินการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนจะสายเกินแก้ หมายเหตุ: ภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate change)  “ภาวะโลกร้อน” หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนื่องจากการเพิ่มมากขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ  “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของมาตรการด้านสภาพอากาศในช่วงเวลาที่ยาวนาน – รวมถึงปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และรูปแบบลม   universetoday.com นักวิทยาศาสตร์พบว่าตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effects) ได้ถูกพบบนดาวศุกร์ซึ่งมีชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นมากกว่าโลกถึง 50 เท่า และประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมด ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของดาวศุกร์สูงกว่า 450 องศาเซลเซียส สตีเฟน ฮอว์คิง […]

No Comments read more